Ny lærebok i programmering

Programmering i Python – algoritmer og kode

Omslag

For elever og lærere – og alle andre som vil lære å programmere

Algoritmer og kode tilpasset læreplanen i ungdomsskole og videregående skole

Videoforklaring på nett til alle eksempler

Mange øvingsoppgaver

Kodeforslag til alle oppgaver bakerst i boka

Les mer